Sla inhoud over

De daling van gewelds- en vermogensdelicten stopt

23 april 2010

De daling van het aantal gewelds- en vermogensmisdrijven is het afgelopen jaar gestagneerd. Over de afgelopen drie jaar gezien, is dit aantal wel fors gedaald.

Ook zijn er de afgelopen drie jaar minder veelplegers en heeft het bedrijfsleven 'substantieel' minder last van criminaliteit.

Daartegenover staat een groei van het vandalisme en toenemende verloedering. Om dat tegen te gaan, krijgen veertig steden dit en volgend jaar 153 miljoen euro.

Dit staat in de zogenoemde verantwoordingsbrief Veiligheid Begint Bij Voorkomen die demissionair minister Hirsch Ballin van Justitie en Binnenlandse Zaken vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Misdrijf
Uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag heeft gepubliceerd blijkt echter dat het aantal mensen dat slachtoffer van een misdrijf werd, vorig jaar in vergelijking met 2008 nauwelijks is veranderd.

Uit de zogenoemde Integrale Veiligheidsmonitor van het CBS blijkt dat bijna 27 procent van de Nederlanders aangaf vorig jaar slachtoffer te zijn geweest van veelvoorkomende criminaliteit.

Vandalisme
Zoals Hirsch Ballin stelt, is met name het vandalisme in Nederland toegenomen. Het gaat dan voor een belangrijk deel om beschadiging of diefstal van auto's en om andere vernielingen. Het aantal meldingen van vandalisme nam het afgelopen jaar met bijna een kwart miljoen toe tot in totaal ruim 2,8 miljoen gevallen.

Het aantal gewelds- en vermogensdelicten is in 2009 dus vrijwel hetzelfde gebleven als het jaar daarvoor. Het algemene gevoel van onveiligheid in Nederland is dan ook niet veranderd, blijkt uit de monitor.

Ruim een op de vier ondervraagden gaf aan zich wel eens onveilig te voelen. In de stedelijke gebieden voelen mensen zich meer onveilig dan in landelijke regio's.

Amsterdam
Het grootste gevoel van onbehagen heerst in de regio Amsterdam. Meer dan één op de drie inwoners daar voelt zich wel eens onveilig. Ook in de Haagse en Rotterdamse regio ligt het gevoel van onveiligheid rond de 30 procent.

Mensen voelen zich vooral onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen, zoals bijvoorbeeld rondom uitgaansgelegenheden of op treinstations.

Politietop verontrust
De Raad van Korpschefs en de verantwoordelijke burgemeesters van de veiligheidsregio's in Nederland zijn ''verontrust'' over de ontwikkelingen die vrijdag zijn gepubliceerd in de Integrale Veiligheidsmonitor 2009.

Volgens de korpschefs en korpsbeheerders hebben politie en andere partijen de afgelopen jaren hard gewerkt aan het veiliger maken van Nederland. Daarvoor is veel geïnvesteerd.

Ze constateren tegelijkertijd dat de slagkracht van de politie steeds meer onder druk is komen te staan als gevolg van opeenvolgende bezuinigingen. Ook is de politie meerdere malen geconfronteerd met extra taken, kwaliteitseisen en prioriteiten.


© ANP
Bron: nu.nl

Lees hier het verslag van het CBS